Prohlídkové okruhy

Zahrnuje kapli, chodbu a pokoje prvního patra vybavené mobiliářem posledních majitelů. Délka prohlídky cca 60 minut. Nově je součástí okruhu i návštěva zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně. Bezbariérový přístup - možnost návštěvy i pro vozíčkáře.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–15.00
 • 150 Kč, cizojazyčně 230 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 60 minut
 • max. 20 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Zahrnuje prohlídku pokojů druhého patra, kam patří např. Dámský salón, Lovecký pokoj nebo Velká jídelna. Součástí prohlídky je i návštěva zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně. Přibližuje život šlechty od konce 18. do začátku 20. století, tedy dobu, kdy byl hrad ve vlastnictví rodu Liechtensteinů. Délka prohlídka cca 50 minut.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 11.15–15.15
 • 130 Kč, cizojazyčně 200 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 20 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídka celého hradu. V prvním patře se nachází gotické a renesanční interiéry, naopak druhé patro představuje historické slohy od baroka a secesi.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–14.00
 • 220 Kč, cizojazyčně 330 Kč (dospělí)
 • délka 110 minut
 • max. 20 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Stálá výstava prezentuje 760 let trvající společné dějiny dnešního knížecího rodu a českého státu na území střední Moravy. Individuální prohlídka bez průvodce. V prostorách výstavy je reprodukovaný doprovodný komentář.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–15.00
 • 40 Kč, bez průvodce (dospělí)
 • délka 30 minut
 • max. 40 osob
 • rezervace není nutná