Průběh obnovy

Předmětem obnovy jsou vybrané části areálu hradu Šternberk, jež lze klasifikovat jako havarijní, jelikož jsou ve velmi špatném technickém stavu, který ohrožuje památkové hodnoty této národní kulturní památky.

V současné době probíhají práce téměř na všech objektech dotčených projektem. Strážní domek získal komplet novou střechu a nyní se stavební dělníci věnují vnitřnímu prostoru, kde je potřeba vyměnit podlahu, stropy a prostor nachystat pro budoucí novou pokladnu. Ve dvoře mezi Ledovnou a Lesovnou vzniká nové sociální zázemí pro návštěvníky. Pokračují také práce na Skleníku.