Hrad Šternberk projde rozsáhlou rekonstrukcí. Slavnostní poklepání základního kamene zahájí obnovu hradu

Slavnostní poklepání základního kamene dnes, v pátek 20. prosince 2019, symbolicky zahájí rozsáhlý projekt obnovy hradu „Šternberské hradní návrší – čas proměn hradního parku a podhradí“.

Předmětem projektu je záchrana a obnova vybraných částí areálu. Jedná se především o historické objekty předhradí při vstupu do areálu, obnovu objektu ledovny a zatraktivnění hradního lesoparku. Realizací projektu se zvýší atraktivita objektu pro návštěvníky, standard poskytovaných služeb a rozšíří se nabídka a servis návštěvníkům.

Hrad Šternberk projde rozsáhlou rekonstrukcí převyšující částku 50 milionů korun zahrnující obnovu částí hradního areálu, z nichž některé jsou v havarijním stavu a podstoupí vůbec první větší stavební zásahy od poslední přestavby hradu zahájené roku 1886.

Stavební obnovou projde strážní domek, který přímo navazuje na městskou památkovou zónu a je prvním místem kontaktu s návštěvníkem. Po rekonstrukci bude objekt sloužit k prodeji vstupenek, suvenýrů, jako informační centrum, odpočinkový i expoziční prostor. Dále to bude fasáda objektu brány a přilehlé stavby – bývalé šatlavy. Obnova se týká i technicky ojedinělé stavby ledovny, která může být do budoucna součástí prohlídkových tras. Bude dostavěno i sociálního zařízení pro návštěvníky v prostoru mezi ledovnou a lesovnou. Obnova se nevyhne ani hradnímu parku, a to obnovou a dobudováním části cestní sítě, přestavbou skleníku na pergolu s herními prvky, vybudováním a opravou zpevněných ploch, odpočivadel a schodišť a vybavení parku mobiliářem v podobě laviček, košů či stojanů na kola. V plánu je vytvoření nového informačního systému.

Investované finance do vyhledávané památky, nabízející jednu z nejkvalitnějších expozic umění a architektury od gotiky po 20. století, také zvýší ochranu i zabezpečení historicky cenného objektu.

Státní hrad Šternberk, který je největší a nejvýznamnější turistický cíl ve městě, byl založen v polovině 13. století. Původně se jednalo o obranné středověké sídlo. V průběhu času byl hrad několikrát přestavován a jeho současná podoba je z druhé poloviny 19. století. Okolní lesopark vznikl v letech 1907–1909  a jeho autorem je vídeňský architekt Albert Esche.