Celým hradem (výběrový okruh)

Prohlídka celého hradu. V prvním patře se nachází gotické a renesanční interiéry, naopak druhé patro představuje historické slohy od baroka a secesi.

Tento okruh představuje nejstarší části hradu: gotickou kapli, rytířský sál a renesanční přístavbu z období Berků z Dubé a Lipé. Kompletně vybavené hradní interiéry překvapí svou velkorysostí a bohatou výbavou uměleckých předmětů dovezených z celé Evropy, především umění 15. století. Výjimečně dochovaná kolekce sbírek Jana II. z Liechtensteinu tvoří z hradních interiérů výkladní skříň knížecí sběratelské vášně.  Druhé patro přibližuje život šlechty od konce 18. do začátku 20. století, tedy dobu, kdy byl hrad ve vlastnictví rodu Liechtensteinů. Zatímco v 1. patře najdete hlavně gotiku a renesanci, 2. patro představuje historické slohy od baroka až po secesi. Délka prohlídky cca 110 minut.

Začátky prohlídek:

 • duben
  • pouze neděle 17. 4. 2022 – v 10.00 a 14.00
 • květen
  • pouze neděle 28. 5. 2022 – v 10.00 a 14.00
 • červen
  • neděle – pouze v 10.00
 • červenec, srpen
  • středa a neděle – 10.00
 • září
  • neděle – v 10.00 a 14.00
 • říjen
  • neděle – v 10.00 a 14.00

Základní informace

 • délka 110 minut
 • max. 35 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2022
17. 4. ne 10.00–14.00
29. 5. ne 10.00–14.00
1. 6.–30. 6. ne 10.00–10.00
1. 7.–31. 8. st, ne 10.00–12.00
1. 9.–30. 9. ne 10.00–14.00
28. 9. st 10.00–14.00
1. 10.–31. 10. ne 10.00–14.00
28. 10. 10.00–14.00

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí od 25 do 65 let 300 Kč
 • Senioři 65+ 240 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 240 Kč
 • Držitel průkazu ZTP a ZTP/P 240 Kč
 • Děti od 6 do17 let 120 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu „Náš člověk“* zdarma
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce* zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS* neposkytuje se
 • * Platí pouze pro držitele průkazu

nutnost rezervace pouze pro skupiny