Restaurování souboru kachlových kamen

MAS Šternbersko – IROP – Obnova památek kulturního dědictví
STÁTNÍ HRAD ŠTERNBERK – RESTAUROVÁNÍ SOUBORU KACHLOVÝCH KAMEN
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0007858
Celková dotace 1.552.631,58,-
Realizace 4.1.2018 – 31.12.2020

Předmětem projektu je restaurování 13 historických kamen

 – RESTAURÁTORSKÁ OBNOVA

 

Hlavní cílem projektu je zrestaurování souboru 13 kachlových kamen – zlepšení jejich technického stavu a zamezení jejich dalšímu chátrání. Dále zvýšení atraktivity nabízených služeb hradu Šternberk – restaurovaná kamna budou po realizaci součástí prohlídkových okruhů. A zvýšení atraktivity regionu v územní působnosti MAS Šternbersko o.p.s. zrealizováním úspěšného projektu vycházejícího ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020.