ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ „ČAS PROMĚN HRADNÍHO PARKU A PODHRADÍ“


Strategie ITI Olomoucké aglomerace ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ „ČAS PROMĚN HRADNÍHO PARKU A PODHRADÍ“ Registrační číslo: CZ.063.33/0.0/0.0/16_036/0009209 Celková dotace 49.000.000,- Realizace 19. 6.2014 – 31. 12. 2021

Cíle projektu
1. Zatraktivnění památky pro návštěvníky.
2. Zlepšení technického stavu národní kulturní památky.
3. Rozšíření nabídky služeb.
4. Odstranění přístupových bariér.
5. Zajištění zázemí pro návštěvníky (WC, klidové zóny, bezbariérovost atd.).
6. Zvýšení ochrany památky obnovou oplocení či zabezpečením.
7. Rozšíření možností kulturně-společenských aktivit.
8. Nové okruhy s průvodcem, expozice bez průvodce, volně přístupný, ale zabezpečený  areál hradu.
  - samostatná expozice v prostorách vstupního   objektu – strážního domku – "Páni na Šternberku„
  - prohlídka obnoveného objektu LEDOVNY – technická památka
  - revitalizace vyhlídky a posezení v parku –nahrazuje havarijní skleník

 

Předmětem projektu je záchrana a obnova vybraných částí areálu hradu Šternberk.

  1.  Stavební obnova historických objektů přehradí při vstupu do areálu
  2.  Obnova ledovny a vybudování sociálního zařízení pro návštěvníky
  3.  Obnova a zatraktivnění hradního parku, který je součástí památky.
    • Obnova cestní sítě v hradním parku.
    • Přestavba skleníku na pergolu s posezením a herními prvky.
    • Vybavení parku mobiliářem.