Godziny zwiedzania

1. Wnętrza reprezentacyjne (trasa I)

Okres Dni Godziny
1. 7.-31. 8. tue–sun 9.00 – 16.00
1. 9.-30. 9. tue–fri 10.00 – 14.00
1. 9.-30. 9. sat–sun 10.00 – 16.00
1. 10.-31. 10. thu–fri 10.00 – 13.00
1. 10.-31. 10. sat–sun 10.00 – 15.00
28. 10. mon 10.00 – 16.00
9. 11. sat 10.00 – 15.00
10. 11. sun 10.00 – 14.00
30. 11. sat 10.00 – 14.00
1. 12. sun 10.00 – 14.00
7. 12. sat 10.00 – 14.00
8. 12. sun 10.00 – 14.00
14. 12. sat 10.00 – 14.00
15. 12. sun 10.00 – 14.00
21. 12.-22. 12. sat–sun 10.00 – 14.00
25. 12. wed 16.00 – 18.00
31. 12. tue 10.00 – 15.00

Główna trasa zwiedzania obejmuje reprezentacyjne (gotyckie i renesansowe) wnętrza pierwszego piętra, w których eksponowana jest sztuka europejska z kolekcji księcia Johanna II von und zu Liechtenstein. Obejmuje kaplicę, korytarz i pomieszczenia na pierwszym piętrze wyposażone w meble...

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

2. Żywot ostatnich własicieli na šternberskim zamku (trasa II.)

Okres Dni Godziny
1. 7.-31. 8. tue–sun 9.00 – 16.00
1. 9.-30. 9. tue–fri 11.00 – 15.00
1. 9.-30. 9. sat–sun 11.00 – 16.00
1. 10.-31. 10. thu–fri 11.00 – 14.00
1. 10.-31. 10. sat–sun 11.00 – 15.00
28. 10. mon 11.00 – 16.00

Trasa zwiedzania prowadzi przez pomieszczenia drugiego piętra – m.in. Salon Damski, Pokój Myśliwski czy Wielką Jadalnię. Obejmuje też pieczołowicie odnowioną kuchnię zamkową. Tematem oprowadzania jest życie zamożnej rodziny arystokratycznej od XVIII do początków XX w., gdy zamek...

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

3. Całym zamkiem (oprowadzanie rozszerzone)

Okres Dni Godziny
1. 7.-31. 8. wed, sat 10.00
1. 9.-30. 9. sun 10.00
1. 10.-31. 10. sun 10.00
1. 11.-31. 12. zamknięte

Zwiedzanie całego zamku. Na pierwszym piętrze znajdują się wnętrza gotyckie i renesansowe, na drugim zaś barokowe, historyzujące i secesyjne.

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

4. Od kuchni po strych (trasa specjalna)

Okres Dni Godziny
1. 7.-31. 8. sat 13.00
1. 9.-30. 9. sun 13.00
1. 10.-31. 10. sun 13.00
1. 11.-31. 12. zamknięte

Nowa trasa zwiedzania pozwala zapoznać się z urządzeniami technicznymi zamku Šternberk. Oprowadzanie trwa około 75 min.

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

5. Książęta Liechtensteinu na Środkowych Morawach (wystawa)

Okres Dni Godziny
1. 7.-31. 8. tue–sun 10.00 – 16.00
1. 9.-30. 9. tue–fri 10.00 – 15.00
1. 9.-30. 9. sat–sun 10.00 – 16.00
1. 10.-31. 10. thu–fri 10.00 – 13.00
1. 10.-31. 10. sat–sun 10.00 – 16.00
1. 11.-31. 12. zamknięte

Ekspozycja poświęcona jest życiu i działalności książąt Lichtensteinu na terenie Moraw Środkowych. Zwiedzanie indywidualne bez przewodnika.

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

6. Rody szlacheckie na Šternberku (wystawa)

Okres Dni Godziny
1. 7.-31. 8. tue–sun 10.00 – 16.00
1. 9.-30. 9. tue–fri 10.00 – 15.00
1. 9.-30. 9. sat–sun 10.00 – 16.00
1. 10.-31. 10. thu–sun 10.00 – 15.00
1. 11.-31. 12. zamknięte

Ekspozycja w zamkowej kordegardzie poświęcona jest rodom szlacheckim, do których należał sternberski zamek. Zwiedzanie indywidualne bez przewodnika.

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania