Informace o průběhu restaurování souboru kachlových kamen

Válcová empírová kamna jsou datována do první poloviny 19. století. Kamna byla v průběhu času přestavována, do pravé bočnice byla vsazena topná dvířka a do kachle základny byla osazena popelníková dvířka (ta se dochovala). V nástavci jsou kamna stažena třemi mosaznými obručemi, které, spíše nežli pro ozdobu, měly sloužit k zabezpečení prasklin procházejících vertikálně kachli nástavce. Ukončovacím prvkem je piniová šiška.

Před restaurátorským zásahem byla kamna pokryta prachovým depozitem a pevnými nečistotami (stavební materiál, mastnota, pevné polutanty). Spárovací materiál, který byl použit v minulosti, byl nekompaktní, vypadával a na mnoha místech zcela chyběl. Drobné částečky glazury v prasklinách v horní části nástavce byly uvolněné, mnoho míst otlučených a odřených s odštípnutou glazurou i střepem. Část plastického dekoru listoví ve spodní části soklu a roh na pravé spodní části kachli u mosazné obruče zcela chyběl.

K čištění keramických prvků byl použit parní čistič, JAR, roztok destilované vody a octu. K čištění kovových prvků a jejich konzervace pak kartáče a včelí vosk. Ke zpevnění uvolněných částí glazury, separace a zpevnění keramických částí bez glazury roztok Dispercoll D2 a destilovaná voda. Nové spárování bylo provedeno pomocí ostřeného kamnářského jílu z Kejžlic, kaolinu Welte, křídy Welte, říčního písku různé hrubosti a kožního klíhu. K závěrečnému barevnému retušování doplněných částí byly využity olejové barvy, akrylátový lak, terpentýnový olej a pigmenty KREMER.

První válcová empírová kamna jsou tedy kompletně zrestaurovaná a na dalších se pilně pracuje.