Průběh obnovy

Předmětem obnovy jsou vybrané části areálu hradu Šternberk, jež lze klasifikovat jako havarijní, jelikož jsou ve velmi špatném technickém stavu, který ohrožuje památkové hodnoty této národní kulturní památky.